0
0
Subtotal: 0,00 kr
Inga produkter i varukorgen.

Dieselvärmare

Airdrome XL dieselvärmare

Airdrome XL multivolt

Portabel premium-värmare

Klassledande kvalitet med varje detalj i åtanke. Årets modell levereras näst intill uteslutande med eftermarknadsdelar, läs mer nedan!

Luftburna dieselvärmare

hydro-hybrid dieselvärmare

Hydro-hybrid

Kombinationsvärmare för både luft & vatten

Golvvärme, varmvattenberedare eller motorvärmare. Segheten med vattenburet och kvickheten i luftvärme är ett vinnande koncept för bodelar.

Vätskeburna dieselvärmare

Håll dig varm, vart du än är med en dieselvärmare från

Airdrome

Den luftburna dieselvärmaren

En dieselvärmare är en mekanisk enhet som används för att producera värme genom förbränning av dieselbränsle. Dess grundläggande funktion bygger på att suga in luft från omgivningen, som sedan blandas med diesel. Inne i dieselvärmarens förbränningskammare finns ett glödstift, en tändmekanism som antänder luft / dieselblandning. En mycket varm flamma skapas, och träffar dieselvärmarens värmeväxlare. Värmeväxlaren är gjord i aluminium vilket har en god ledningsförmåga, värmen sprids ut till aluminuomkorppens yttre fläns. dieselvärmarens fläktmotor pumpar luft längst efter utsidan av värmeväxlaren, som sedan skjuts ut och sprider värme i din bostad. Dieselvärmare har blivit särskilt populära för användning i fordon som bilar, lastbilar, husbilar, båtar och bussar. Dess förmåga att snabbt och effektivt värma upp stora utrymmen, särskilt i kalla klimat, gör dem oumbärliga för många.

1.

Vars kan man använda en dieselvärmare?

Dieselvärmare har vuxit i popularitet på grund av dess möjlighet att skapa värme helt oberoende av nätanslutning. Dieselvärmare har en låg uppvärmningskostnad om man jämför med andra oberoende värmesystem som t.ex. gasol, därför används de flitigt för att värma upp fordon som bilar, lastbilar, bussar och båtar. Utöver fordon kan de även användas i fasta installationer som verkstäder eller stugor. Tack vare deras mobilitet och självständighet från elnätet kan de även vara en räddare i nöden om strömavbrott inträffar.

2.

Ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar

Diesel som bränsle erbjuder inte bara ekonomiska fördelar genom att ofta vara billigare än gasol, men också genom att dieselvärmare har en längre livslängd och behöver mindre underhåll. Dieselvärmare har ett separat avgassystem, som till skillnad från gasol inte skapar fukt i det uppvärmda utrymmet. Dessutom har diesel en lägre brandrisk än gasol, vilket ökar brandsäkerheten.

3.

Vika delar består en dieselvärmare av?

 • Bränslepump: En central komponent i dieselvärmaren är solenoidpumpen. Denna pump tar emot korta strömpulser vilket säkerställer att dieselvärmaren får rätt mängd bränsle, olika dieselvärmare använder olika pumpvolym. För att ta ett exempel så använder Airdrome 5kw en 0.022ml pump, det innebär att för varje pulsering pumpas 0.022ml bränsle in i förbränningskammaren. Denna precision bidrar till övergripande effektivitet och driftsäkerhet. För optimal prestanda bör pumpen placeras nära bränsletanken och med en svag vinkel uppåt, för att förhindra att luftbubblor blir fast i pumpen och sliter på den kolv som rör sig fram och tillbaka.

 • Fläktmotor
  Fläktmotorn i en dieselvärmare spelar en central roll i enhetens funktion. Istället för att använda en motor för varje fläkt, har många moderna dieselvärmare valt att förlita sig på en enda fläktmotor. Denna motor har uppgiften att driva både syrefläkten och luftcirkulationsfläkten. Intressant nog sitter de båda fläkthjulen på samma axel men på var sin sida av motorn, vilket optimerar utrymmet och minimerar komplexiteten. Syrefläktens huvuduppgift är att förse förbränningskammaren med nödvändigt syre för att upprätthålla en effektiv förbränning. För att klara av detta jobb är hjulet tillverkat av keramik, ett material känt för sin hållbarhet och förmåga att tåla höga temperaturer. Samtidigt driver den andra sidan av fläktmotorn luftcirkulationsfläkten. Denna fläkt leder kall luft förbi den heta värmeväxlaren, som snabbt värmer upp luften innan den sprids vidare till det tänkta utrymmet. För att säkerställa att fläktmotorn alltid arbetar vid korrekt hastighet, sitter en en magnet och en pulsgivare på fläkthjulet. Detta ger en exakt uppföljning av fläktens varvtal, vilket garanterar optimal förbränning. När det kommer till luftflöde så har vår största modell en förmåga att cirkulera upp till 160 kubikmeter varmluft, En god förmåga för en jämn värmespridning.

 • Glödstift
  Glödstiftets huvudsakliga uppgift är att ge den nödvändiga tändningen för att starta förbränningen av dieseln inom värmarens förbränningskammare. Glödstiftets strömförsörjning ökar successivt. Denna stegvisa ökning av minskar risken för termisk chock, vilket kan leda till sprickbildning i glödstiftet. När glödstiftet arbetar på full effekt, förbrukar det ungefär 65 watt, och processen pågår i ca 50 sekunder.

 • Tempivare
  Dieselvärmarens temperaturgivare övervakar och reglerar värmarens temperaturförhållanden. Denna sensor har flera viktiga funktioner som säkerställer att enheten fungerar i sin ordning. Tempgivaren spelar en viktig roll i tändningsprocessen. Genom att känna av en värmeökning, kan givaren informera systemet om att tändprocessen har påbörjats. Förutom dess roll i tändningsprocessen fungerar tempgivaren också som en vital säkerhetsmekanism. Genom att övervaka värmarens interna temperatur, kan den varna och initiera avstängning om temperaturen skulle överstiga säkra nivåer. Detta förhindrar överhettning och eliminerar risken för potentiellt förödande skador som kan uppstå om temperaturen skulle bli för hög. Givaren är även utformad så att om den går sönder signaleras systemet om överhettning och avkylning påbörjas, det gör att en trasig tempgivare aldrig kan leda till överhettning.

  Slutligen, efter att dieselvärmaren har stängts av fortsätter tempgivarens arbete. Den övervakar den återstående värmen i enheten och ser till att aggregatet kyls ner till en säker temperatur innan systemet helt stänger ner. Detta är särskilt viktigt för att skydda känsliga komponenter, som kretskort, från värmeskador. Kretskortens livslängd och funktion kan kraftigt påverkas av höga temperaturer, så denna efter-kylning är kritisk för att förlänga dieselvärmarens livslängd. Bryt aldrig strömmen före avkylningsprocessen färdigställts.

 • Display
  Displayen ger användaren översikt och kontroll av värmaren. Inbäddad i displayen finns en tempgivare, i detta fall avsedd att avläsa rumstemperaturen. På så vis kan dieselvärmaren justera effekten baserat på den aktuella rumstemperaturen, förutsatt att användaren har valt termostatkontroll. Termostatläget är särskilt användbart för att hålla en konstant rumstemperatur utan att manuellt justera inställningarna.
  Utöver termostatkontrollen kan man också välja att ställa in värmaren ut efter effekt, vilket ger användaren möjlighet att direkt kontrollera värmarens utgångseffekt utan att ta hänsyn till rumstemperaturen.
  En integrerad timerkuntion finns tillgänglig så att användaren programmera värmaren för att starta eller stänga av vid specifika tidpunkter. Denna funktion är särskilt användbar för dem som vill ha sitt utrymme uppvärmt innan de kommer hem, eller kanske vill säkerställa att värmaren stängs av automatiskt under natten. Sammanfattningsvis är dieselvärmarens display ett interaktivt verktyg som erbjuder en mängd funktioner för att optimera komforten.

4.

Välj rätt dieselvärmare

Valet av rätt dieselvärmare är avgörande för att uppnå bekväm och balanserad värme. Större utrymmen eller utrymmen med dålig isolering kan kräva en kraftfullare enhet. Områden med god isolering behåller värmen bättre, vilket kan minska behovet av en större värmare. Dessutom bör man beakta de lokala klimatförhållandena; i extremt kalla områden är det viktigt med en värmare som kan hantera de lägsta temperaturerna.

 1. Specifikationer av modeller:
  • 2kw-modellen: Denna kompakta dieselvärmare är perfekt för mindre utrymmen eller platser med medel till gott isolervärde. Dess lägsta effekt når ner till ca 700w vilket kan vara nödvändigt i små utrymmen under vår och höst.
  • 5kw-modellen: Ett mellanstort alternativ som har en god balans mellan sin lägsta effekt på 1000w men som även når upp till 5000w. passande för de flesta medelstora – stora husbilar och van’ar eller andra utrymmen.
  • 8kw-modellen: Detta kraftpaket är idealiskt för stora utrymmen eller platser där isolering kan vara otillräcklig. Med kraftfull prestanda kan den hantera även de mest krävande förhållandena.

 2. Säkerhetsåtgärder: Dieselvärmare är designade med säkerhet i åtanke, men vissa försiktighetsåtgärder bör följas. Medan utblåsningsluften sällan överstiger 80 grader Celsius, kan avgassystemet bli betydligt varmare, i vissa fall upp till 340 grader o skarpa böjar och vid aggregatanslutningen. Det är viktigt att säkerställa att dessa varma delar inte kommer i kontakt med brännbara material. Om så riskerar att ske bör avgasröret isoleras för att undvika potentiell brandrisk.

5.

Hur mycket el drar en dieselvärmare

Elkonsumtionen för dieselvärmare varierar beroende på modellen och dess effektinställningar. Generellt sett är elkonsumtionen för dessa värmare relativt låg jämfört med den värme de genererar.

 • För en 2 kW dieselvärmare varierar elkonsumtionen mellan 7 och 39 watt, denna variation beror i huvudsak på inställningar för inställd värmeeffekt. Under uppstartfasen använder värmaren dock mer elektricitet för att initialisera systemet. När enhetens värmarkropp har nått drifttemperatur minskar strömförbrukningen till 7 – 39w.

 • En större enhet, som en 5 kW dieselvärmare, drar mellan 9 och 42 watt. Återigen, detta intervall återspeglar olika driftsförhållanden och inställningar. Även om en större värmare kan dra mer ström, är den också kapabel att värma ett större utrymme, vilket gör den effektiv med avseende på energiförbrukning per uppvärmningseffekt.

 • Slutligen, för den största enheten på 8 kW, varierar strömförbrukningen från 10 till 48 watt. Trots att detta är den högsta strömförbrukningen bland de tre nämnda enheterna, erbjuder en 8 kW dieselvärmare en avsevärd mängd värme och kan snabbt värma upp stora ytor.

6.

Säkerhetsåtgärder

Dieselvärmare är designade med säkerhet i åtanke, men vissa försiktighetsåtgärder bör följas. Medan utblåsningsluften sällan överstiger 80 grader Celsius, kan avgassystemet bli betydligt varmare, i vissa fall upp till 340 grader o skarpa böjar och vid aggregatanslutningen. Det är viktigt att säkerställa att dessa varma delar inte kommer i kontakt med brännbara material. Om så riskerar att ske bör avgasröret isoleras för att undvika potentiell brandrisk.

Fästen

Bränslesystem

Övriga tillbehör