0
0
Subtotal: 0,00 kr
Inga produkter i varukorgen.

Installation av Dieselvärmare i fordon

Detta exempel äger rum i en mercedes sprinter på en plats utan innergolv

Nödvändiga delar och verktyg

 • Airdrome’s dieselvärmarkitt
 • Klammermejsel / plattmejsel
 • 10mm blocknyckel eller spärrskaft med långhylsa
 • Borrmaskin
 • Hålsåg 25-29 och 74-76 mm
 • Borr 4 och 7mm
expertis

Montering av Dieselvärmaren

 1. Markera och borra nödvändiga hål för intag, avgas, bränsleledning och fästskruvar.
 2. Måla de nyligen borrade hålen för att förhindra rost.
 3. Lägg värmarens packning platt på golvet och placera värmaren ovanpå. Fäst värmaren med de fyra monteringsskruvarna.

Montera varmluftsutblåset

 1. Hitta en plats där lfutflödet inte förhindras och där luften lätt kan strömma i hela bilen.
 2. Använd hålsågen och ta upp ett 75 mm stort hål.
 3. Sätt dit ventilgalrets fäst-del och märk upp skruvhålen. Borra.
 4. Måla de nyligen borrade hålen för att förhindra rost.
 5. Anslut den medföljande luftslangen mellan afftegatet och veltilgallret.
 6. Ventilgallret går även att limma med ett värmefast lim.

Installation av Luftintag och Avgas

 1. Placera luftintagsslangen en bit från avgasutsläppet för att på så sätt förhindra att värmaren suger in sina egna syrefattiga avgaser.
 2. Avgasrörets ljuddämpare har ett dräneringshål för att kondens ska kunna ta sig ut. Hålet bör placeras nedåt.
 3. Avgasrör som överstiger 2 meters längd kan orsaka ett nedsatt luftflöde vilket resulterar i ökad bränsleförbrukning och risk för att dieselvärmaren inte fungerar som sig bör.

Montering av Bränslepumpen

 1. Hitta en plats under fordonet nära bränsletanken för att montera bränslepumpen.
 2. Välj en stabil yta som tex en balk för att reducera ljudnivån.
 3. Se till att pumpen monteras i rätt vinkel (mellan 15 och 35 grader) för att undvika att luftbubblor blir fast i bränslepumpen. (se flödesriktning på pumpen)

Anslutning av Bränslesystemet

 1. Anslut till fordonets bränsletank – på äldre fordon kan man välja att bryta sig in på en bränsleslang till motorn, medans man på nyare fordon bör söka alternativ såsom en bränsleledning till en befintlig dieselvärmare.
 2. Använd den medföljande bränsletanken – skruva upp tanken på en vertikal yta, såsom en vägg. Välj en lättillgänglig plats för att underlätta tankning. Våra bränsletankar kommer med förmonterade nipplar vilket underlättar arbetet avsevärt.
 3. Dra slangen från bränsletanken först till bränslefiltret, därefter vidare till bränslepump och sist vidare dieselvärmareaggregatet.

Elkoppling

 1. Anslut den stora kontakten från kabelstammen till dieselvärmaren.
 2. Anslut den rektankgulära 2-ledade kontakten till bränslepumpen.
 3. Anslut displayen till kabelstammens triangulära kontakt.
 4. Koppla upp strömförsörjning, 12 eller 24v till dieselvärmaren via den svarta och röda kabeln som saknar kontakt.
 5. Strömkabeln är redan avsäkrad och klar för användning.

Häng upp displayen

 1. Hitta en plats i fordonet som både är lättillgängligt och där rumstemperatur han läsas av korrekt. Termostatens tempgivare sitter i displayen.
 2. Ta installationsramen och skruva, limma eller tejpa ramen med dubbelhäftande tejp.
 3. klicka in displayen i fästramen.

Anslutning av Bränslesystemet

 1. Anslut till fordonets bränsletank – på äldre fordon kan man välja att bryta sig in på en bränsleslang till motorn, medans man på nyare fordon bör söka alternativ såsom en bränsleledning till en befintlig dieselvärmare.
 2. Använd den medföljande bränsletanken – skruva upp tanken på en vertikal yta, såsom en vägg. Välj en lättillgänglig plats för att underlätta tankning. Våra bränsletankar kommer med förmonterade nipplar vilket underlättar arbetet avsevärt.
 3. Dra slangen från bränsletanken först till bränslefiltret, därefter vidare till bränslepump och sist vidare dieselvärmareaggregatet.
dieselexperten.se

Elkoppling

 1. Anslut den stora kontakten från kabelstammen till dieselvärmaren.
 2. Anslut den rektankgulära 2-ledade kontakten till bränslepumpen.
 3. Anslut displayen till kabelstammens triangulära kontakt.
 4. Koppla upp strömförsörjning till dieselvärmaren via den svarta och röda kabeln som saknar kontakt.